Author: teatrikombetar

 

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar”, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, të nenit […]

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë subjektet artistike të skenës së pavarur që duan të bëhen pjesë e kalendarit artistik shtator 2019 – qershor 2020 të sallës 400 të ArTurbina, të na shkruajnë në info@teatrikombetar.gov.al Në email, ju lutemi të specifikoni : – Subjekti kërkues – Lloji i aktivitetit (përshkrim i shkurtër) – Kur parashikohet të zhvillohet aktiviteti. […]

NJOFTIM

Teatri Kombëtar njofton të gjithë regjisorët që duke filluar nga data 27.08.2019 deri më 15.09.2019 të paraqesin pranë sekretarisë së Teatrit Kombëtar propozimet e tyre për sezonin artistik 2019-2020. Propozimet duhet të jenë të shoqëruara me: 1- Tekstin origjinal ose të përshtatur të veprës artistike. Teksti duhet të jetë i printuar ( një kopje) ose […]

NJOFTIM

Teatri Kombëtar njofton se për pozicionin e punës Ndihmës Mjeshtër Mekanik Skene është shpallur fitues Ditjan Xhani. Falenderojmë të gjithë aplikuesit!

NJOFTIM PER AUDICION

Teatri Kombëtar ju njofton se duke filluar nga dita e sotme, datë 14 Maj 2019 fillojnë regjistrimet për audicion, për aktore femër në rolin e Shirlit. Aktorja e përzgjedhur do të jetë pjesë e produksionit të ardhshëm të Teatrit Kombëtar “Xhelatët” nga autori Martin McDonagh dhe me regjisor Qëndrim Rijanin. Ju njoftojmë se audicioni do […]

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, ndryshuar me Urdhër nr.139 prot, datë 01.09.2016, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]

NJOFTIM

Teatri Kombëtar njofton se për pozicionin e punës Specialist Ndihmës Mjeshtër Fonist është shpallur fitues Ismail Vaska. Falenderojmë të gjithë aplikuesit!

NJOFTIM

Teatri Kombetar njofton se fituesi per pozicionin Drejtor Prodhimi eshte Kliton Zguri.

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, ndryshuar me Urdhër nr.139 prot, datë 01.09.2016, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]