Njoftime

 

NJOFTIME

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]

Njoftim

Teatri Kombëtar ju njofton se fituesi i vendit vakant në pozicionin Teknik i Mesëm i Specialiteteve të ndryshme është Enes Xhepaj.

NJOFTIM

Teatri Kombëtar rikthen edicionin e katërt të aktivitetit, “Netët e leximit të dramës shqipe IV”, konceptuar për herë të parë në 2014 nga TK për promovimin e dramaturgjisë shqipe. Pas suksesit dhe impaktit shumë pozitiv me komunitetin artistik dhe teatërdashësit në edicionet parardhëse, “Netët e leximit të dramës shqipe IV” vjen këtë vit në një formë […]

NJOFTIM

THIRRJE PER DRAMATURGET Në kuadër të një projekti Ndërkombëtar organizuar nga Konventa Europiane e Teatrove, ETC (European Theatre Convention), Teatri Kombëtar fton të gjithë dramaturgët të paraqesin duke filluar nga dita e sotme deri më 15 Janar  2021, një koncept ide mbi nje dramë e cila trajton problemin e ndotjes prej mbetjeve të naftës në […]

NJOFTIM

Teatri Kombëtar shtyn afatin e dorëzimit të veprave që do të jenë pjesë e “Netët e leximi të dramës shqope IV”, deri në datë 20 Dhjetor . Në këtë mënyrë u jep akoma më shumë mundësi, regjisorëve dhe dramaturgëve të sjellin veprat e tyre. Leximet do të bëhen në eksterier( ArTurbina), konfrom të gjitha rregullave […]

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, ndryshuar me Urdhër nr.139 prot, datë 01.09.2016, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për […]

NJOFTIM: Thirrje për partnerë në projektin “Pipelines”

Thirrje për partnerë projekti Në kuadër të një projekti ndërkombëtar, organizuar nga Konventa Europiane e Teatrove (European Theatre Convention), Teatri Kombëtar fton të gjithë dramaturgët të paraqesin, duke filluar nga dita e sotme deri më 15 janar 2021, një koncept ide mbi nje dramë e cila trajton problemin e ndotjes prej mbetjeve të naftës në vendin […]

RREGULLORE PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19 PËR PUNONJËSIT E TEATRIT KOMBËTAR

Qëllimi i kësaj rreguloreje është të orientojë dhe t’u rekomandojë punonjesve praktikat e duhura të kufizimit të përhapjes së COVID-19 duke sjellë zvogëlimin e transmetimit te infeksionit midis punonjësve për të ruajtur vijimësinë e veprimtarisë dhe krijimin e një ambienti pune të shëndetshëm.   Zbatimi i kësaj rregulloreje siguron:   Reduktimin e transmetimit të infeksionit […]

RREGULLORE PËR MËNYRËN E SJELLJES SË PUBLIKUT PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të orientojë publikun e Teatrit Kombëtar për mënyrat e sjelljes së  tij brenda ambienteve të  Teatrit Kombëtar për të  kufizuar përhapjn e COVID-19. Kjo rregullore e fillon efektin e tij nga momenti kur Ministria e  Shëndetësisë, me vendim të  posacëm do të  lejojë  zhvillimin e aktiviteteve artistike dhe hapjen e […]