Njoftime

NJOFTIM

NJOFTIM

Teatri Kombëtar njofton se për pozicionin e punës Specialist Ndihmës Mjeshtër Fonist është shpallur fitues Ismail Vaska.

Falenderojmë të gjithë aplikuesit!

Posted in Njoftime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *