Njoftime

NJOFTIM

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë subjektet artistike të skenës së pavarur që duan të bëhen pjesë e kalendarit artistik shtator 2019 – qershor 2020 të sallës 400 të ArTurbina, të na shkruajnë në info@teatrikombetar.gov.al
Në email, ju lutemi të specifikoni :
– Subjekti kërkues
– Lloji i aktivitetit (përshkrim i shkurtër)
– Kur parashikohet të zhvillohet aktiviteti.
Kërkesa juaj do të shqyrtehet sipas hapsirave kohore dhe mundësive që disponon kalendari artistik.Afati i fundit për të nisur kërkesat tuaja është data 15 shtator 2019 !
Posted in Njoftime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *