Rreth Nesh

Teatri Kombëtar është inaguruar si i pari teatër profesionist shqiptar në 17 majin e vitit 1945. Nën regjinë e Sokrat Mios u shfaq komedia “Topazi”, e cila u quajt si “shfaqja themeluese e Teatrit Kombëtar”. Për herë të parë në Shqipëri, për teatër është folur në periudhën e Rilindjes Kombëtare, në fund të shekullit të XIX-të. E para shfaqje e dokumentuar nga burimet arkivore është “Dasma e Lunxhërisë” e Koto Hoxhit, vënë në skenë në vitin 1874 nga djemtë e shkollës normale të Lunxhërisë. Ndërsa drama e parë e mirëfilltë është “Besa” e Sami Frashërit më 1875, e cila ndonëse u shkrua në turqisht, kishte tematikë shqiptare. Në vitet ‘20 dhe ‘30, me shpalljen e Tiranës si kryeqytet, Teatri mori një status më institucional.

TRUPA ARTISTIKE

Njihuni me aktorët dhe stafin tonë krijues...

PROGRAMI JONË

Zbuloni produksionet e radhës...

Njoftime