Njoftime

 

NJOFTIM

Teatri Kombëtar njofton se për pozicionin e punës Ndihmës Mjeshtër Mekanik Skene është shpallur fitues Ditjan Xhani. Falenderojmë të gjithë aplikuesit!

NJOFTIM PER AUDICION

Teatri Kombëtar ju njofton se duke filluar nga dita e sotme, datë 14 Maj 2019 fillojnë regjistrimet për audicion, për aktore femër në rolin e Shirlit. Aktorja e përzgjedhur do të jetë pjesë e produksionit të ardhshëm të Teatrit Kombëtar “Xhelatët” nga autori Martin McDonagh dhe me regjisor Qëndrim Rijanin. Ju njoftojmë se audicioni do […]

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, ndryshuar me Urdhër nr.139 prot, datë 01.09.2016, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]

NJOFTIM

Teatri Kombëtar njofton se për pozicionin e punës Specialist Ndihmës Mjeshtër Fonist është shpallur fitues Ismail Vaska. Falenderojmë të gjithë aplikuesit!

NJOFTIM

Teatri Kombetar njofton se fituesi per pozicionin Drejtor Prodhimi eshte Kliton Zguri.

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, ndryshuar me Urdhër nr.139 prot, datë 01.09.2016, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.135, dt.28.03.2014 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të nenit 20, ligjit nr. 10296 date 08.07.2010 […]

NJOFTIME

Teatri Kombetar njofton  publikun se çmimi i biletës për produksionet e Teatrit Kombëtar ka ndryshuar. Çmimi i biletës për shfaqjet e TK-së që do të zhvillohen ditën e mërkurë dhe të enjte do të jetë 300 lekë, ndërsa për shfaqjet që do të zhvillohen ditën e premte, të shtunë dhe të diel do të jetë […]

NJOFTIM

Teatri Kombëtar ju bën me dije se prej datës 10.01.2019 do të ushtrojë rolin e koordinatorit për menaxhimin e kalendarit të aktiviteteve artistike dhe dhënien me qëra të sallave/ambienteve në Qendrën Kombëtare Kulturore Skena e Re, “arTurbina”. Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke filluar nga dita e sotme deri në 31 Janar 2019, […]

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të nenit 20, ligjit nr. 10296 date 08.07.2010 […]