Festivale

 

Festivali Ndërkombëtar i teatrove NETA Bukuresht 2015

NETA (New, Europian, Theatre,Action) është një nga organet më të rëndësishme Europiane në fushën e teatrit aktiviteti i të cilës mbështetet nga këshilli Europian dhe EACEA. Në këtë organizatë bëjnë pjesë 68 shoqëri teatrale nga 20 vende Europiane. Vendet që morën pjesë ne ketë Festival bashkë me veprat përkatëse janë: “Long Day’s Journey Into Night,” […]