Njoftime

 

Njoftim

Teatri Kombëtar ju njofton që fituesja për pozicionin Specialiste Marketingu është shpallur Armela Rexha. Falenderojmë të  gjithë aplikuesit!

Njoftim

Ju njoftojmë se fituesi i audicionit për rolin Karpeta në produksionin e ardhshëm të Teatrit Kombëtar, “GALAKSIA” (Skena nga një ekzekutim) me regjisore Rovena Lule, është Igli Zarka. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit!  

NJOFTIM

Ju njoftojmë se fituesja e audicionit për rolin e Shirlit në produksionin e ardhshëm të Teatrit Kombëtar, “Xhelatët” me regjisor Qëndrim Rijanin është studentja pranë Fakultetit të Arteve, Altea Lazaj. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit!

NJOFTIM

Teatri Kombëtar ju njofton se fituesi për pozicionin  Specialist i Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun(zëvendesues) është shpallur Vasil Jorgji. Falenderojmë të gjithë aplikuesit!

NJOFTIM PER AUDICION

Teatri Kombëtar ju njofton se duke filluar nga dita e sotme, datë 24 Tetor 2019, fillojnë regjistrimet për audicion, për aktor mashkull në rolin Karpeta. Aktori i përzgjedhur do të jetë pjesë e produksionit të ardhshëm të Teatrit Kombëtar “GALAKSIA” (Skena nga nje ekzekutim) nga autori Howard Barker dhe me regjisor Rovena Lule. Ju njoftojmë […]

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, ndryshuar me Urdhër nr.139 prot, datë 01.09.2016, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për […]

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar”, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, të nenit […]

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë subjektet artistike të skenës së pavarur që duan të bëhen pjesë e kalendarit artistik shtator 2019 – qershor 2020 të sallës 400 të ArTurbina, të na shkruajnë në info@teatrikombetar.gov.al Në email, ju lutemi të specifikoni : – Subjekti kërkues – Lloji i aktivitetit (përshkrim i shkurtër) – Kur parashikohet të zhvillohet aktiviteti. […]

NJOFTIM

Teatri Kombëtar njofton të gjithë regjisorët që duke filluar nga data 27.08.2019 deri më 15.09.2019 të paraqesin pranë sekretarisë së Teatrit Kombëtar propozimet e tyre për sezonin artistik 2019-2020. Propozimet duhet të jenë të shoqëruara me: 1- Tekstin origjinal ose të përshtatur të veprës artistike. Teksti duhet të jetë i printuar ( një kopje) ose […]