Njoftime

 

NJOFTIM

Teatri Kombëtar ju njofton se fituesi për pozicionin  Specialist i Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun(zëvendesues) është shpallur Vasil Jorgji. Falenderojmë të gjithë aplikuesit!

NJOFTIM PER AUDICION

Teatri Kombëtar ju njofton se duke filluar nga dita e sotme, datë 24 Tetor 2019, fillojnë regjistrimet për audicion, për aktor mashkull në rolin Karpeta. Aktori i përzgjedhur do të jetë pjesë e produksionit të ardhshëm të Teatrit Kombëtar “GALAKSIA” (Skena nga nje ekzekutim) nga autori Howard Barker dhe me regjisor Rovena Lule. Ju njoftojmë […]

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, ndryshuar me Urdhër nr.139 prot, datë 01.09.2016, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për […]

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar”, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, të nenit […]

NJOFTIM

Njoftim për vende të lira pune   Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë subjektet artistike të skenës së pavarur që duan të bëhen pjesë e kalendarit artistik shtator 2019 – qershor 2020 të sallës 400 të ArTurbina, të na shkruajnë në info@teatrikombetar.gov.al Në email, ju lutemi të specifikoni : – Subjekti kërkues – Lloji i aktivitetit (përshkrim i shkurtër) – Kur parashikohet të zhvillohet aktiviteti. […]

NJOFTIM

Teatri Kombëtar njofton të gjithë regjisorët që duke filluar nga data 27.08.2019 deri më 15.09.2019 të paraqesin pranë sekretarisë së Teatrit Kombëtar propozimet e tyre për sezonin artistik 2019-2020. Propozimet duhet të jenë të shoqëruara me: 1- Tekstin origjinal ose të përshtatur të veprës artistike. Teksti duhet të jetë i printuar ( një kopje) ose […]

NJOFTIM

Teatri Kombëtar njofton se për pozicionin e punës Ndihmës Mjeshtër Mekanik Skene është shpallur fitues Ditjan Xhani. Falenderojmë të gjithë aplikuesit!

NJOFTIM PER AUDICION

Teatri Kombëtar ju njofton se duke filluar nga dita e sotme, datë 14 Maj 2019 fillojnë regjistrimet për audicion, për aktore femër në rolin e Shirlit. Aktorja e përzgjedhur do të jetë pjesë e produksionit të ardhshëm të Teatrit Kombëtar “Xhelatët” nga autori Martin McDonagh dhe me regjisor Qëndrim Rijanin. Ju njoftojmë se audicioni do […]

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, ndryshuar me Urdhër nr.139 prot, datë 01.09.2016, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të […]